Algemene voorwaarden – Ambassadeursprogramma

Door deel te nemen aan het ambassadeursprogramma van Bierwebshop.be, ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Laatste update op 9 juni 2023

Artikel 1 – Aanmelding en acceptatie

 1. Om deel te nemen aan het ambassadeursprogramma dien je het ambassadeursaanmeldingsformulier volledig in te vullen en in te dienen.
 2. Ambassadeurs moeten ten minste de wettelijke leeftijd hebben om alcoholische dranken te mogen kopen en consumeren in hun land van verblijf.
 3. Deelname aan het ambassadeursprogramma is afhankelijk van onze beoordeling en acceptatie van je aanvraag. We behouden ons het recht voor om aanvragen zonder opgaaf van reden te weigeren.

Artikel 2 – Ambassadeurskorting

 1. Als ambassadeur van Bierwebshop.be ontvang je een persoonlijke kortingscode die je kunt delen met anderen. Het gebruik van de kortingscode is onderworpen aan de bijbehorende voorwaarden die worden verstrekt bij het ontvangen van de code.
 2. Ambassadeurs verdienen krediet voor elke bestelling die wordt geplaatst met hun persoonlijke kortingscode. Het verdiende krediet kan worden gebruikt als korting op toekomstige aankopen op Bierwebshop.be en wordt automatisch toegevoegd aan de winkelwagen tijdens het afrekenproces.
 3. Het verdiende krediet kan alleen worden gebruikt als tegoed voor aankopen op Bierwebshop.be en is niet inwisselbaar voor contant geld.

Artikel 3 – Promotie en verantwoordelijkheden

 • Als ambassadeur ben je verantwoordelijk voor het op een positieve en ethische manier promoten van Bierwebshop.be.
 • Je stemt ermee in om onze merkidentiteit, waarden en richtlijnen te respecteren in al je promotieactiviteiten.
 • Je bent verantwoordelijk voor het correct delen en communiceren van je persoonlijke kortingscode en het naleven van eventuele beperkingen of voorwaarden die eraan verbonden zijn.
 • We behouden ons het recht voor om eenzijdig je ambassadeursstatus te beëindigen indien we constateren dat je handelt op een manier die schadelijk is voor onze reputatie, merk of belangen.
 • Ambassadeurs van Bierwebshop.be zijn verantwoordelijk voor het delen van accurate informatie en het naleven van de geldende wetten en regelgeving met betrekking tot de promotie van alcoholische dranken.

Artikel 4 – Persoonlijke gegevens

 1. Door deel te nemen aan het ambassadeursprogramma geef je toestemming voor het verzamelen en verwerken van je persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid.
 2. We zullen je persoonlijke gegevens gebruiken voor het beheer van het ambassadeursprogramma en om contact met je op te nemen met betrekking tot je deelname.

Artikel 5 – Wijzigingen en beëindiging

 1. Bierwebshop.be behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden, het ambassadeursprogramma of het voordelenplatform op elk moment te wijzigen, op te schorten of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.
 2. Indien je niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, kun je ervoor kiezen om je deelname aan het ambassadeursprogramma te beëindigen door contact met ons op te nemen.
 3. We behouden ons het recht voor om op elk moment eenzijdig je ambassadeursstatus te beëindigen indien we van mening zijn dat je handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, ons beleid of enige toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 6 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. We streven ernaar om het ambassadeursprogramma en de bijbehorende voordelen correct en zonder onderbrekingen aan te bieden. We aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor eventuele technische storingen, onderbrekingen, vertragingen of fouten in de werking van het programma.
 2. In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of punitieve schade die voortvloeit uit je deelname aan het ambassadeursprogramma.

Artikel 7 – Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het merk, logo’s, inhoud en andere materialen van Bierwebshop.be blijven exclusief eigendom van Bierwebshop.be.
 2. Ambassadeurs hebben geen recht op enig gebruik van de intellectuele eigendommen van Bierwebshop.be, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door Bierwebshop.be.

Artikel 8 – Voordelenplatform

 1. Als ambassadeur van Bierwebshop.be krijg je exclusieve toegang tot ons voordelenplatform.
 2. Het voordelenplatform biedt ambassadeurs de mogelijkheid om te profiteren van promoties en aanbiedingen bij onze partners. De beschikbaarheid van deze promoties kan variëren en is onderhevig aan de voorwaarden van de betreffende aanbiedingen.
 3. Indien een ambassadeur gebruikmaakt van een dergelijke korting of aanbieding, verwachten we dat de ambassadeur zich inspant om ook reclame te maken voor de desbetreffende partner.
 4. Ambassadeurs stemmen ermee in om de partners op een positieve en ethische manier te promoten, in overeenstemming met de richtlijnen en instructies van Bierwebshop.be.
 5. In het geval dat een ambassadeur niet voldoet aan de vereiste promotieactiviteiten of zich niet houdt aan de richtlijnen en instructies met betrekking tot de partners, behoudt Bierwebshop.be zich het recht voor om de ambassadeur uit te sluiten van toekomstige promoties.

Artikel 8 – Toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomst met Bierwebshop.be is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken van het arrondissement Tongeren (B-3717).
 2. Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van schrijffouten.